Kernwaarden

Betrouwbaarheid

Wij communiceren open met onze klanten. Wij hechten veel waarde aan een optimale service.BSO The Green Leaf is voor ouders een organisatie waar zij op kunnen rekenen. Betrouwbaarheid betekent zekerheid voor ouders en kinderen, vandaag maar ook morgen. Wij bieden continuïteit en komen onze afspraken na.

 

In het belang van een goed pedagogisch klimaat werken wij nauw samen met andere organisaties en zijn daarin een betrouwbare partner.

Wij werken op een respectvolle wijze met elkaar samen.

Kwaliteitsbevordering

Kwaliteit begint bij onze medewerkers. Zij zijn competent en vaardig, voelen zich betrokken bij onze organisatie en krijgen voldoende ruimte zich te ontwikkelen. Dit doen wij door middel van diverse cursussen en traningen.

Wij werken daarom alleen met gediplomeerde medewerkers, voeren een opleidings- en scholingsbeleid en hechten veel waarde aan een stimulerend werkklimaat.

 

We werken volgens kwaliteitsnormen en op de locatie wordt gewerkt volgens een pedagogisch beleidsplan. Dit pedagogisch beleidsplan kunt u ten allen tijde opvragen bij onze medewerkers.

Keurmerk

Ondanks dat onze organisatie niet is aangesloten bij een vakvereniging of gebruik maakt van een VVE programma, hechten wij wel veel waarde aan het kunnen bieden van kwaliteit. Wij streven er daarom naar om onze keurmerken ieder jaar te vernieuwen. Dit doen wij middels zogehete 'audits' (keuringen) die ieder jaar afgenomen worden.

 

Door deze audits kunnen wij u met trots onze twee keurmerken laten zien. Deze hangen uiteraard ook, met bijbehorend certificaat, binnen op onze vestiging.

Dé buitenschoolse opvang in groene sferen