Werkwijze

Antroposofische verbanden

Onze visie heeft een nauwe samenhang met de antroposofische visie. In onze ogen ontwikkeld ieder kind zich op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Binnen onze werkwijze bieden wij het kind zovel mogelijk ruimte om zich te kunnen ontwikkelen aan de hand van de eigen wensen van het kind. De zelfstandigheid van het kind stimuleren we zo veel mogelijk, zodat ieder kind leert op eigen benen te staan. Heeft het kind toch een extra handje hulp nodig? Dan zorgen wij er voor dat het kind deze mogelijkheden heeft.

Aansluitend bij deze zelfstandigheid hebben wij er als BSO bewust voor gekozen om ons niet aan te sluiten bij een organisatie zoals het 'VAK' (Vereniging antroposofische kinderopvang). Ook gebruiken wij geen VVE programma. Wij geloven in onze eigen kracht en het bundelen van elkaars krachten tot één krachtig netwerk. 

Groen natuur(lijk)!


We denken met elkaar om de natuur, mens, dier en maatschappij. Binnen en buiten ligt de nadruk ook op natuur en natuurlijke materialen zoals wol, steen, hout. Ook het meubilair is van natuurlijk materiaal (hout) gemaakt. Op die manier leren kinderen hoe de natuur in elkaar zit. Ook expressie en fantasie spelen een belangrijke rol. Het kind leert zich uiten en ontwikkelt zich tot een creatief mens. Alles wat het kind doet, is vrije expressie.

Dé buitenschoolse opvang in groene sferen

Samen sterker


Om elkaars krachten te bundelen en op deze manier een optimaal pedagogisch klimaat voor uw kind te kunnen bewerkstelligen, zullen wij regelmatig een beroep doen op u als ouder. Dit kan zijn ter ondersteuning van activiteiten, begeleiding bij bepaalde uitjes et cetera.

 

Bij iedere activiteit kunt u apart aangeven of u wel of niet kunt helpen. Onze medewerkers zullen u hier altijd weer naar vragen.